Table 1: Gene targeting drugs.

BRAF inhibitors

MEK inhibitors

Kit inhibitors

 

PI3K Inhibitors

Mammalian target of rapamycin (m-TOR) inhibitors

Vemurafenib, Dabrafenib, Encorafenib

Trametinib, Selumetinib, Cobimetinib

Imatinib, Sunitinib, Nilotinib,

Dasatinib, Masitinib

LY294002, Wortmannin

Rapamycin

 

PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase